La teva escola
d'imatge personal
Campus virtualRecordar contrasenya

Grau superior d'assessoria d'imatge personal i corporativa

Titulació
Tècnic/a Superior en Assessoria d´imatge personal i corporativa
Formació
Cicle de Grau Superior homologat per ensenyament (GENCAT)
Durada
2.000 h de formació en 2 cursos acadèmics
Modalitat
Formació presencial
Preu
Consultar

Presentació

Un equip de professors experts, llicenciats i professionals en actiu, imparteixen aquest cicle formatiu.

Prestigiosos catedràtics i doctors, experts del mon de la fotografia, la moda, la pasarel.la, la televisió i altres mitjans de comunicació, col·laboren a través de conferències i Màster Classes, aportant-te un valor afegit en el coneixement de la realitat professional.

Generalitat de Catalunya - Departament d'ensenyament

El Grau superior d´assessoria d´imatge personal i corporativa està homologat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat.

Continguts

 • Assessoria cosmètica
 • Disseny d'imatge integral
 • Estilisme en vestuari i complements
 • Assessoria de perruqueria
 • Protocol i organització d'esdeveniments
 • Usos socials
 • Assessoria estètica
 • Habilitats comunicatives
 • Imatge corporativa
 • Direcció i comercialització
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Projecte d'assessoria d'imatge personal i corporativa
 • Formació en centres de treball
 

Requisits

Per accedir aquest cicle formatiu de grau superior cal complir alguna d´aquestes opcions:

 • Tenir el títol de batxillerat,
 • Tenir el títol de tècnic o tècnica superior o especialista,
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
 • Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent
 • Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 19 anys l'any en què es fa la prova o 18 les persones que tenen el títol de tècnic o tècnica relacionat amb el cicle al qual volen accedir.

Sortides professionals

 • Director tecnicoartístic o directora tecnicoartístic en produccions audiovisuals, escèniques i de moda;
 • Tècnic o tècnica de protocol i cerimonial en institucions públiques i privades;
 • Expert o experta en etiqueta i usos socials;
 • Assessor i consultor o assessora i consultora d'estilisme en el vestir;
 • Assessor o assessora d'estils i tendències;
 • Assistent tècnic o assistenta tècnica d'imatge política, cultural i artística;
 • Assessor o assessora en comerços de vestuari i complements;
 • Assessor o assessora d'imatge en mitjans audiovisuals i de moda;
 • Tècnic o tècnica comercial;
 • Assessor i consultor o assessora i consultora d'imatge corporativa;
 • Expert o experta en habilitats comunicatives;
 • Tècnic o tècnica especialista en gabinets de relacions públiques;
 • Tècnic o tècnica especialista en imatge en departament de màrqueting;
 • Director o directora de gabinet d'assessoria d'imatge;
 • Consultor i assessor o consultora i assessora de protocol i organització d'actes i esdeveniments;
 • Assessor o assessora en la compra de vestuari complements, regals i cosmètics;
 • Assistent o assistenta personal en la cura de la imatge;
 • Organitzador o organitzadora de casaments;
 • Assessor o assessora de premsa especialitzada en imatge personal.

Procés de matrícula

Per a formalitzar la matrícula has de presentar.

 • Certificat d´estudis acreditant que s´ha superat el 2n. de batxillerat o estudis equivalents que permetin l´accés.
 • 2 fotocòpies del DNI
 • 4 fotos de carnet recents.
 • Fotocòpia de la cartilla de la Seguretat Social.
 • Fotocòpia llibreta bancària.
 • Full de preinscripció complimentat i signat (s'hi adjunta)

La matrícula estarà garantida un cop efectuat el pagament de l´import de la reserva de plaça.

Demanar informació

Deixa'ns les teves dades de contacte per rebre més informació sobre aquest programa de formació i en posarem en contacte amb tu per amplicar-te la informació que necessitis.

 

De conformitat amb la llei de protecció de dades, la informació que ens facilitis serà utilitzada per contactar amb tu en referència, únicament, a les activitats que REVERS ESTIL S.L.U. realitza i com a resposta a les teves consultes puntuals.

Altres programes que et poden interessar